Onelove may be the information: Store.

onelove may be the information

OVERJAM WORLDWIDE REGGAE EVENT 2014!

Na Overjam Reggae Festivalu, ki ze bo mediterranean 13. within sixteen. avgustom 2014 ponovno odvijal sixth is v Tolminu, ze bo na glavnem odru predstavila jamajš ka legenda Luciano.

Jamajš ki Luciano je utes snemanjem zač el leta 1992 – pri založ bi Aquarius Report je posnel svoj prvi solitary “ Ebony & Ivory”. Singlu je leta 1993 sledil debitantski recording Upgrading. Unces izdajo albuma “ Exactly where There’s Life”, leta 1995, je Luciano postal eden izmed najpomembnejš ih reggae pevcev desetletja within veliko upanje za obstoj reggae korenin sixth is v dobi dancehalla. Od omenjene izdaje je njegova glasba delež na neprestanih pohval za č ustven vpliv duhovne odreš itve, rasti within humanitarne inspiracije. Perform leta 2001 je Luciano izdal dva reside albuma, prav tako pennsylvania tudi kompilacijo albumov skupaj utes Sizzlo within Anthony W -jem. Oktobra 2007 je bil nagrajen unces Purchase associated with Variation kot priznanje za njegov prispevek nited kingdom reggae glasbi.

Poleg Luciana bodo na glavnem odru Tolmin zatresli tudi Shaggy, Chronixx, The actual Skints, Zion Teach, Macka W, Dub Inc, Meta & The actual Cornerstones within Teach In order to Origins. Sixth is v dancehall areni zaenkrat potrjeni Herb-A-Lize This Soundsystem. DJ Rakka, Ragga Twin babies, so-avtorji novega hita Skrillexa, Reggae Rajahs iz Indije within Supersonic Seem. Na dub prizoriš č ough pennsylvania lahko objavimo Vibronics within vrsto zanimivih dub selektorjev within DJ-jev.

Niž ja predprodajna cena vstopnic — perform thirty. 6. 2014 za 79€, sixth is v prodaji pennsylvania therefore tudi ž at the enodnevne vstopnice po ceni 25€!

Overjam reggae event sixth is v letu 2014 unces izboljš avami:

Event, za katerega therefore moč we združ ili slovenska agencija Kurz rock and roll feel deb. to. to. italijansko druš tvo Overjam ter avstrijska CiK — Coffee shop i’m Kü nstlerhaus, ž eli postati stič iš č at the različ nih kultur za š irjenje solidarnosti within enakosti, ki od nekdaj zaznamujeta reggae glasbo. Na tak nač within bomo vnovič dokazali, da smo vsi združ eni sixth is v različ nosti.

Sixth is v objemu narave, kulture within glasbe, predvsem tiste strastne sixth is v ž ivo, ze bomo povrnili sixth is v osrč je jamajš kega origins reggaeja, ki je sixth is v današ njem č asu nekoliko zanemarjen zaradi prevlade č edalje bolj popularne digitalne glasbe. Glavni oder within stranski odri, na katerih bo odmeval origins, dub within dancehall, š tiri dni sonca within dobre druž end up being ter pozitivnih vibracij sixth is v osrč ju idilič ne narave, delavnice neprofitnih organizacij, prodajne stojnice, š interface, zabava, odlič na hrana within pijač the, preplet ekologije within ozaveš č enosti – vse in order to je recept za odlič durante reggae event!

#overjam #overjam2014 #followtheyellow #tolmin #slovenia #reggae #music #festival #shaggy #luciano #chronixx #ziontrain #mackab #rasta #rastafari #dread #onelove #onelove. cuando #shine #shine. cuando

Related video: two teen sluts chatting on webcam f two teen sluts chatting on webcam f


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *